Commissies

Het bestuurlijk en organisatorisch werk binnen de vereniging wordt in belangrijke mate ondersteund en uitgevoerd door enkele commissies:

 • de muziekcommissie
 • de commissie concertreizen
 • de commissie wel & wee
 • de redactie online magazine Gregoriër Digitaal

De muziekcommissie buigt zich over geschikt concertrepertoire en adviseert hierover aan het bestuur.
De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Fried Dobbelstein, voorzitter
 • Etienne Caron
 • Adri Depondt
 • Dré Knols (namens het bestuur)
 • Leon Mans
 • Hub Pasmans
 • Wiel Plum

De commissie concertreizen bereidt de binnen- en buitenlandse concertreizen voor en is als volgt samengesteld:

 • Léon Cortjens
 • Leon Mans
 • Jan Smeets
 • Math Ubachs

De commissie kienavond is belast met de voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse kienavond en is als volgt samengesteld:

 • Léon Cortjens
 • Ger Gulikers
 • Leon Mans
 • Wim Peeters
 • Mannix Ubachs
 • Fer van de Winkel

De commissie Wel & Wee monitort de belangrijkste vreugdevolle èn verdrietige gebeurtenissen in het leven van de koorleden, legt hierbij passende bezoeken af en communiceert hierover met de leden. De commissie telt drie leden:

 • Jules Nabben
 • Dré Knols
 • Jan Smeets

De redactie De Gregoriër Digitaal:

 • Margriet Ubachs, met name opmaak en vormgeving
 • Jules Nabben eindredactie