Mannenkoor Borgharen Maastricht, een korte geschiedenis

Rond het jaar 1900 vormde een aantal kerkzangers uit de toenmalige gemeente Borgharen een koor, dat in 1902 officieel als het Sint Gregoriuskoor werd opgericht. Al snel na de oprichting werden concertavonden georganiseerd en nam het koor deel aan allerlei concoursen in Zuid-Limburg, maar al snel ook in binnen- en buitenland. Daardoor kreeg het koor vóór de Wereldoorlog al veel bekendheid en trad het vele malen op voor de radio in Hilversum, in Luik, Antwerpen en Brussel.

Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en onder leiding van de ook thans nog vaak genoemde Lambert Kengen wist het "Gregoriuskoor" weer zijn vooraanstaande plaats in de Limburgse koorwereld in te nemen. Onder leiding van diens opvolger Toine Cremers (van 1977 tot 1993) werd een groot scala aan operawerken aan het repertoire toegevoegd en werden diverse grote concerten uitgevoerd, samen met vele solisten en diverse symphonie-orkesten.

Daarnaast werden ook nog één elpee en enkele CD's opgenomen en maakte het koor vele buitenlandse concertreizen. Ook in eigen land werden verscheidene uitvoeringen en concerten gegeven en bouwde het koor een uitstekende naam op. In 1993 droeg Toine Cremers de ‘batôn’ over aan Roger Moens, die tot augustus 2015 het koor dirigeerde. Na 22 jaar droeg Roger tenslotte de directie over aan Fried Dobbelstein, die het koor sindsdien enthousiasmeert en inspireert. In de loop der jaren is het mannenkoor gestadig gegroeid naar een ledental van ongeveer 60 zangers.

Het repertoire van het koor is verder uitgebreid met nieuw werk, maar het koor blijft ook opera en musical zingen. Jaarlijks worden tussen de 10 en de 15 concerten gegeven in grote en kleine concertzalen, al dan niet samen met gerenommeerde harmonieën en orkesten. Regelmatig wordt gewerkt aan allerlei vernieuwende muzikale ideeën.

In september 2002 werd te Borgharen het 100-jarige bestaan van het koor gevierd met een pontificale hoogmis, opgedragen door de bisschop van Roermond. Deze mis werd opgeluisterd door het koor, met orkestbegeleiding. Namens Hare Majesteit Koningin Beatrix werd door burgemeester Gerd Leers aan het koor de Zilveren Erepenning toegekend, alsmede de gouden Stadsmedaille van de stad Maastricht.

Het lustrumjaar 2012 vormde een bijzonder interessant muzikaal jaar met als hoogtepunten een magnifieke concertreis naar Koblenz en een indrukwekkend galaconcert in de St. Janskerk aan het Vrijthof in Maastricht. Ook mocht het koor in dat jaar de muzikale omlijsting verzorgen van de aanbieding van het definitieve bidbook Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018.

In 2013 besloot het koor zijn naam te wijzigen in Mannenkoor Borgharen Maastricht. Hoewel "Mannenkoor Borgharen" al jarenlang een krachtige merknaam bleek, wilde het koor hiermee zijn sterke oriëntatie op de stad Maastricht accentueren. Dit mede vanuit het oogpunt van public relations en marketing en de versterking van zijn nationale en internationale naamsbekendheid.

In 2017 vierde het koor zijn 115-jarig bestaan ofwel zijn 23e lustrum. Dit werd muzikaal gevierd met oa. een concert in de Mercedes zaal te Maastricht met de Maastrichtse mannenkoren waaronder de Koninklijke zangvereniging Mastreechter Staar en een concert in dezelfde zaal met het Russische Don Kozakkenkoor.

Mannenkoor Borgharen is ondanks zijn respectabele leeftijd nog steeds springlevend en een graag geziene gast in binnen- en buitenland. Zie hiervoor de concertagenda op deze website. Het koor is bijzonder trots op het muziekrepertoire dat het vandaag de dag presenteert waaronder opera, operette, musical en sacrale muziek. Het zet alles op alles om als mannenkoor aan de top te blijven en de Zuid-Nederlandse, harmonieuze koorklank te behouden.

Maar bovendien is het koor er bijzonder "gruuts" op dat het erin geslaagd is de goede sfeer en gezelligheid te behouden, o.a. op de dinsdagavond, de wekelijke repetitieavond.

Met het oog op de toekomst van het koor ondernemen bestuur, directie en leden tevens verschillende acties om geleidelijk een proces van vernieuwing en verjonging door te voeren en hoopt zo in 2022 zijn 120 jarig bestaan te kunnen vieren.

 

 

  • Stuw Borgharen 2000
  • Operaconcert Borgharen 1979
  • Nieuw verenigingsvaandel kasteel Borgharen
  • Mannenkoor Borgharen 1935